Ośrodek edukacyjny na Ponidziu

Projekt Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w miejscowości Umianowice w gm. Kije w woj. Świętokrzyskim.

Geoportal-działki.PNG
Zadaniem Ośrodka będzie realizacja podstawowych celów „Polityki ekologicznej Państwa”, która wyznacza parkom krajobrazowym rolę edukacyjną w zakresie promowania wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

UMIANOWICE PZT-SCHEMAT

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej składa się z kilku odrębnych przestrzennie stref:

Budynek Ośrodka Edukacji Przyrodniczej:
A – noclegowa
B1- edukacyjno-konferencyjna (parter)
B2 – biurowa (piętro)
C1 – Nidarium (parter)
C2 – biurowa (piętro)
D1 – projektowo-badawcza
D2 – projektowo-badawcza
E – warsztatowa

Zaplecze techniczne oraz edukacyjne:
F – budynek gospodarczy dla zwierząt
G – zaplecze socjalno-gospodarcze, pokoje noclegowe dla studentów
H – budynek garażu na małe samochody dostawcze
I – budynek hali magazynowej na sprzęt rolniczy
J – budynek z kojcami dla małych zwierząt
K – wiata ogniskowa
L – scena plenerowa
M – ostoja żółwi
N – woliery dla ptaków drapieżnych (odseparowane od gospodarstwa)

Adaptowane elementy zagospodarowania terenu:
O – wieża ciśnień i punkt obserwacji ornitologicznej
P – budynek istniejącej stacji kolejki

Pozostałe elementy zagospodarowania:
1. główny plac – dziedziniec budynku,
2. perony kolejki wąskotorowej
3. mała architektura przy budynku stacji
4. miejsce prowadzenia warsztatów ekologicznych
5. j.w.
6. plac integrujący grupy uczestników, z możliwością parkowania samochodów osobowych i autokarów,
7. wybieg dla zwierząt
8. wiatrak energetyczny
9. miejsca rekreacji dzieci i młodzieży
10. plac integrujący grupy uczestników, z możliwością parkowania samochodów osobowych.

Projekt architektoniczny

Przeznaczenie i program użytkowy.

Celem powstania Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu będzie przede wszystkim prowadzenie edukacji przyrodniczej dla dzieci i młodzieży z obszaru województwa świętokrzyskiego i kraju. W ramach działalności Ośrodka planuje się: 1. organizację warsztatów edukacji przyrodniczej dla dzieci i młodzieży
2. realizację projektów naukowych oraz organizację warsztatów, konferencji i spotkań tematycznych poruszających tematykę ochrony przyrody
3. Czynną ochronę przyrody poprzez wypas zwierząt na terenie chronionym. Celem podjętych działań jest poprawa stanu i zachowania ekosystemów siedlisk przyrodniczych, a także ochrona rzadkich gatunków występujących na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.

FRONT

Funkcja istniejących i projektowanych obiektów budowlanych:

Schemat funkcjonalny-01
1. Budynek Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Budynek Ośrodka składa się z następujących stref:
A – noclegowa z zapleczem kuchennym, jadalnią oraz pomieszczeniami porządkowymi
B1- edukacyjno-konferencyjna z recepcją i sztanią (parter)
B2 – biurowa (piętro)
C1 – ogólnodostępna z Nidarium (parter)
C2 – biurowa (piętro)
D1 – związana z realizacją projektów przyrodniczych, pracownie projektowo-badawcze, zaplecze Nidarium, pomieszczenia porządkowe
D2 – związana z realizacją projektów przyrodniczych, pokoje noclegowe dla naukowców, pomieszczenia funkcjonalne dla personelu, sala konferencyjna
E – warsztatowa – pomieszczenia edukacyjne, zaplecze techniczne

2. Budynek stacji kolejowej Budynek przeznaczony na cele ekspozycyjne i gastronomiczne z równoczesnym zachowaniem jego dotychczasowej funkcji).

3. Budynek wieży ciśnień

Przebudowa wieży ciśnień (celem przebudowy będzie zapewnienie dostępności wieży jako punktu widokowego oraz obserwatorium ornitologicznego). Istniejąca wieża usytuowana jest w zachodniej części terenu, w widełkach torów kolejki. Wieża pełnić będzie funkcję punktu widokowego oraz obserwatorium ornitologicznego. Ponadto zachowana powinna zostać dotychczasowa funkcja , pomieszczeń dla zbiorników na wodę.

UMIANOWICE Wieza

4. Budynki zaplecza technicznego oraz edukacyjnego w plenerze

Budynki zaprojektowano w formie tradycyjnej zagrody siedliskowej:
• Budynek hali magazynowej z przeznaczeniem na sprzęt rolniczy – 128,97 m²
• Budynek garażu na małe samochody dostawcze – 83,94 m²
• Budynek gospodarczy dla zwierząt (owczarnia, stajnia) z magazynkiem na paszę
• Budynek z kojcami dla małych zwierząt w ramach mini ZOO – 30,98 m²
• Budynek socjalno-noclegowy – 124,97 m²
• Plac wewnętrzny stanowiący wybieg dla zwierząt – 399,42 m²
• Ogrodzony wybieg dla zwierząt 1 328,78 m²

Budynki gospodarcze, hali magazynowej i garażu, owczarni i stajni oraz budynek z kojcami dla małych zwierząt, w konstrukcji tradycyjnej drewnianej. Przyjęto zasadę że ściany szczytowe wszystkich budynków są murowane (beton/ceramika/silikaty) i okładane kamieniem lokalnym (wapień pińczowski) identycznym jak w budynku Ośrodka, przekryte dwuspadowymi dachami o konstrukcji drewnianej. Pokrycia dachów z arkuszy blachy tytanowo-cynkowej lub aluminiowej, łączonej na rąbek stojący.

Forma architektoniczna
Budynek ośrodka, został zaprojektowany jako dwukondygnacyjny niepodpiwniczony przykryty dwuspadowymi dachami krytymi blachą cynkowo-tytanową.
Użycie materiałów: W projekcie zdecydowano się zastosować 3 materiały dominujące:
• lokalny kamień pińczowski, wapienie „marmury świętokrzyskie”
• naturalne drewno, lite, klejone lub w systemie ścian CLT
• szkło