Biblioteka w Lublińcu

Projekt nowej siedziby miejsko-powiatowej biblioteki publicznej w Lublińcu

Projekt zakończony w 2019 roku.

Zakres projektu

projekt koncepcyjny 
projekt budowlany wielobranżowy
projekt wykonawczy wielobranżowy
projekt wnętrz
projekt zieleni
dokumentacja kosztorysowa i specyfikacje

Podstawowe dane

powierzchnia działki: 2953,46 m²
powierzchnia zabudowy: 1 096 m²
powierzchnia użytkowa: 2214,54 m²
kubatura: 12783,02 m³

Założenia autorskie

Kompozycja i usytuowanie biblioteki nawiązuje do układu dawnego folwarku, w obrębie którego jest położona. Folwark należał pierwotnie do dóbr zamku rycerskiego w Lublińcu, położonego po przeciwnej stronie rzeki Lublinicy, a później zespołu szpitala psychiatrycznego. Pierwsza wzmianka o istnieniu folwarku pochodzi z roku 1775. Jego dalsze losy związane były z historią szpitala psychiatrycznego, który w 1893 r. zajął budynek zamku. Na planie zespołu szpitala z roku 1911 w miejscu obecnej biblioteki widnieje budynek gorzelni, który był murowany z cegły, co potwierdziły wykopane w czasie budowy fragmenty fundamentów. Budynek gorzelni został zniszczony przez Armię Czerwoną pod koniec II Wojny Światowej.

W ciągu ostatnich dekad zabudowania i otoczenie folwarku uległy chaotycznej przebudowie i degradacji. Obiekty folwarczne zajmowane są przez usługi handlowe i magazyny lub pozostają opuszczone.

Charakterystyczne jest odwrócenie funkcji zabudowy. Pierwotnie centrum funkcjonalne folwarku stanowił dziedziniec, obecnie zabudowa otwiera się na zewnątrz, a dziedziniec pełni funkcję zaplecza. W ostatnich latach władze miasta przystąpiły do rewitalizacji doliny Lublinicy – głównego ciągu kulturowo-przyrodniczego, przy którym znajduję się najważniejsze przestrzenie publiczne miasta.

Biblioteka przylega bezpośrednio do rewitalizowanego terenu nadrzecznego i została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić widok na zamek i dolinę rzeki z najważniejszych pomieszczeń. Południowa część działki została zagospodarowana w sposób podkreślający walory widokowe i umożliwiający rekreacyjne wykorzystanie terenu nadrzecznego, a gmach biblioteki domyka dziedziniec folwarku. Mury oporowe i schody tworzą układ tarasów opadających w stronę rzeki.

Jako materiał wykończeniowy elewacji zastosowano cegłę, nawiązując do istniejącej tu wcześniej gorzelni. Materiał ten jest także charakterystyczny dla obiektów użyteczności publicznej (Urząd Miasta, siedziba Starostwa).

Marek Happach

Wizualizacje