CWR Starówka (zagospodarowanie terenu)

Foto z drona

Opis stanu istniejącego

Teren Ogniska zlokalizowany jest u podnóża skarpy wiślanej, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego budynku Starej Prochowni i Multimedialnego Parku Fontann. Historycznie przebiegała tędy uliczka Rybaki wywodząca się jeszcze z XVI wiecznej osady rybackiej Piscatoria. Od strony północnej teren dotyka muru ogrodów sióstr Benedyktynek-Sakramentek , od południa jest domknięty ogrodzeniem budynku Starej Prochowni, od zachodu jest osłonięty 12-metrową skarpą wiślaną i posadowionym na niej 3-kondygnacyjnym budynkiem OSIR-u, natomiast od strony wschodniej trwa budowa kawiarni/restauracji towarzyszącej Mutimedialnemu Parkowi Fontann.

Szczelna obudowa terenu innymi funkcjami decyduje o jego intymnym charakterze. W połączeniu z ciekawym ukształtowaniem (skarpa) i wartościową zielenią przywodzi na myśl tajemniczy ogród, oazę zieleni. Na teren Ośrodka trafiają wyłącznie osoby świadome że skrywa się on za otaczającą zabudową. Obecnie teren przeznaczony jest do użytku wychowanków Ośrodka.

WP_20151008_09_55_54_Pro.jpg

Teren wyraźnie dzieli się na dwie części: skarpę oraz płaskie podnóże. Głównymi elementami zagospodarowania terenu podnóża skarpy są boiska sportowe: duże, trawiaste boisko do gry w piłkę nożną oraz ziemny kort tenisowy. Boiska są zabezpieczone siatkami zapobiegającymi uciekaniu piłek. Teren skarpy jest pokryty drzewami i poprzecinany schodkami i dwoma wąskimi chodnikami-tarasami. Elementy wyposażenia są w złym stanie technicznym. W części południowej podnóża skarpy znajduje się wjazd na teren Ośrodka, garaże i stanowiska postojowe dla samochodów osobowych oraz alejki terenowe z płyt betonowych.  W północnej części działki jest usytuowany budynek z lat 60-tych, siedziba Ogniska znajdujący się poza obszarem opracowania niniejszego projektu

1.5 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Ośrodek zajmuje się opieką nad dziećmi w wieku szkolnym i gimnazjalnym, tj. 6-15 lat. Boiska sportowe nie są wystarczającą atrakcją dla dzieci z tego przedziału wiekowego a wielkość działki i jej atrakcyjność dają duże możliwości jej bardziej urozmaiconego wykorzystania.

11 DL Stara02

Projekt zakłada wyraźniejsze strefowanie terenu dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, głównie przy wykorzystaniu elementów krajobrazowych, takich jak pagórki, drzewa, krzewy. Kompozycję ogrodu tworzy przeskalowany obraz Bazyliszka, legendarnego stwora zamieszkującego podziemia Warszawy. Motyw jest traktowany symbolicznie, raczej jako pretekst interwencji krajobrazowej. Pełny obraz będzie możliwy do zobaczenia wyłącznie z górnego tarasu skarpy. Zagospodarowanie terenu zakłada podział na strefy z urządzeniami dostosowanymi do wymagań grup wiekowych użytkowników poszczególnych stref. Nie przewiduje się przy tym wewnętrznych podziałów przy pomocy ogrodzeń a jedynie z wykorzystaniem różnic w posadzkach, terenowych i przy użyciu zieleni.

Elementem spajającym kompozycję jest oświetlona alejka betonowa pokryta tartanem barwionym na kolor ceglasto-czerwony łącząca wszystkie strefy.

W projektowanym zagospodarowaniu terenu przewidujemy następujące strefy zagospodarowania:

pzt-schemat.jpg

  1. Strefa dojścia i dojazdu do budynku wraz z drogą pożarową i placem manewrowym dla pojazdów straży pożarnej, wg wcześniejszego projektu.
  2. Strefa najmłodszych użytkowników z parkiem linowym, zjeżdżalniami ze skarpy i strefą zabaw wodnych (strużki wody płynące w korytkach z kostki granitowej wyrobionych w posadzce ziemnej wraz z urządzeniami umożliwiającymi zabawę wodą). W tej strefie zostaną zastosowane nawierzchnie bezpieczne (piasek) oraz ziemne ulepszone (strefa wodna) i korytka poziomie terenu łączące górne i dolne oczko wodne.
  3. Strefa zabaw dla starszych dzieci w formie pola z nawierzchnią bezpieczną (piasek) i zabawkami terenowymi oraz strefą zieleni wysokiej.
  4. Strefa młodzieżowa w formie ogrodzonego boiska z nawierzchniami sportowymi i trybunami.
  5. Strefa stolików i ław z wiatą z miejscem do gotowania.
  6. Warsztaty dla młodzieży w remontowanym i przebudowywanym garażu.
  7. Miejsca postojowe dla samochodów pracowników ogniska (18 stanowisk).

Na terenie zaprojektowano nowe oświetlenie oraz odwodnienie.