Biblioteka w Krobi

k-zach-00

k-zach-01k-zach-02Koncepcja nowej siedziby biblioteki miejskiej w Krobi

Program użytkowy

W budynku wydzielono następujące elementy funkcjonalne:

 • główny salę biblioteczną (księgozbiór i czytelnie) z wydzieloną strefą dla dzieci
 • salę wielofunkcyjną
 • sale cichej pracy (czytelnia i salka komputerowa)
 • pokoje biurowe
 • zaplecza sanitarne

Budynek umożliwia niezależne funkcjonowanie biblioteki i sali wielofunkcyjnej w wariantach: niezależnie od siebie biblioteka i sala (wspólna szatnia oraz sanitariaty dla łącznie 110 osób)

 1. sama sala (hall przedzielony ruchomą ścianką)
 2. sama biblioteka (sala zamknięta)
 3. sala jako część biblioteki (poprzez osobne wejście do Sali)

k-rzutHall wejściowy zaprojektowano w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp do Sali wielofunkcyjnej oraz umożliwić płynny ruch między strefami biblioteki. Hall może również stanowić strefę prezentacji periodyków, ekspozycji czasowych czy informacji o programie działania biblioteki i nowych usługach. Strefę hallu od biblioteki wydziela duża, miejsca w budynku – wejście, schody, główną salę biblioteczną. Jeden zesp sanitariatów obsługuje zarówno bibliotekę jak i salę wielofunkcyjną. Szatnia została zaprojektowana w formie szaf wnękowych w hallu.

k-sytuacja
Przestrzeń biblioteki jest halą z możliwością różnorodnego zaaranżowania. Z tej przestrzeni zostały wycięte dwa dziedzińce (jeden z nich może być używany przez salę wielofunkcyjną) – dopuszczalne byłoby wychodzenie z książką na zewnątrz na wygrodzony dziedziniec.
Strefy dzieci, dorosłych i młodzieżowy zostały wydzielone wewnątrz hali regałami (wysokimi i niskimi).

Biblioteka

Parter:

k-lada

Podział na umowne strefy: dziecięcą, dorosłych i młodzieżową, przy założeniu:

 • możliwości swobodnego przearanżowania każdej ze stref
 • możliwości swobodnego przemieszczania się pomiędzy strefami
 • wzajemnej kontroli użytkowników
 • możliwości kontrolowania (objęcia wzrokiem) wszystkich stref przez bibliotekarza znajdującego sie za ladą lub na antresoli.

Łącznie w prezentowanej koncepcji zaprojektowano 127 m bieżących frontu regałów wysokich (6-7 półek) oraz 32 m b. frontów regałów niskich (3 półki). Dodatkowo istnieje możliwość zagospodarowania przestrzeni hallu na ekspozycję prasy/informatorów.
W strefie dziecięcej zaproponowano regały w formie mobilnych domków i pufów umożliwiających zarówno skupienie na książce jak i na zabawie. Domki wraz wygrodzeniem i tworzą rodzaj „wioseczki”. Strefa jest połączona z zewnętrznym zamkniętym patio, umożliwiając dzieciom latem wyjście na zewnątrz.
Strefa dziecięca i patio przylegają bezpośrednio do hallu z ladą biblioteczną i strefy dla dorosłych. Zapewnia to stały nadzór nad dziećmi.
Strefa dla dorosłych została wyposażona w kanapy, stoliki i lampy, tworzące kameralną atmosferę. Wskazane jest umieszczenie w tej strefie wyposażenia wygodnego, komfortowego oraz bieżącej prasy. Część dla dorosłych rozdziela strefy dziecięcą i młodzieżową. Bliskość starszych czytelników umożliwia integrację międzypokoleniową oraz dodatkową kontrolę nad młodszymi grupami.
Strefa młodzieżowa została zaprojektowana z myślą o integracji grupy młodzieży. Jest wyposażona w zgrupowane stoły i krzesła sprzyjające wspólnej nauce.

Sala wielofunkcyjna

k-sala

Sala została zaprojektowana na rzucie prostokąta o wymiarach. Do Sali prowadzi dwuskrzydłowe wejście z hallu oraz ewakuacyjne wyjście na dziedziniec. Salę wyposażono w zaplecze/składzik na sprzęt techniczny i składane stoły i krzesła.
Ze względu na zmienny sposób użytkowania Sali zaprojektowano podstawowe wyposażenie w postaci:
– dostępu światła dziennego
– systemu zasłon wyciemniających, poprawiających jednocześnie akustykę wnętrza
– drewniane okładziny ścienne (akustyczne)
– drewniany sufit ze szczebli drewnianych (akustyczny)
dodatkowo zalecane wyposażenie:
– system nagłośnienia
– ekran i rzutnik multimedialny
– oświetlenie specjalistyczne do realizacji przedstawień/pokazów

Piętro

k-dzieci

Na antresoli zlokalizowano czytelnię cichą (istnieje możliwość pełnego zamknięcia antresoli) oraz pracownię komputerową.
Na piętrze znajdują się również pomieszczenia obsługi: pokój dyrekcji, pokój opracowania zbiorów, pomieszczenie socjalne, toaleta personelu.

Założenia projektowe

f-front

Budynek oparto na otwartym, modularnym rzucie prostokąta. Przyjęto siatkę 7 x 6 metra (4 x 4 moduły). Budynek został przekryty dachem łamanym umożliwiającym górno-boczne doświetlenie wnętrz. Budynek jest częściowo 2-kondygnacyjny (możliwe dodanie 3 kondygnacji/poddasza technicznego w najwyższej części.
Elewacja frontowa kontynuuje linię zabudowy szkoły, tworząc zdecydowane wygrodzenie od linii przyszłej drogi. Bibliotek otwiera się widokowo na atrakcyjną stronę zachodnią, tj. tereny sportowo-rekreacyjne szkoły. Od strony północnej, gdzie planowane jest poprowadzenie ciągu pieszego z wykorzystaniem istniejącej zielonej aleja umieszczono dziedziniec umożliwiający wgląd do biblioteki. Drugi dziedziniec od południa doświetla hall wejściowy i jest bezpośrednio połączony ze strefą dziecięcą. Dziedzińce zostały utworzone poprzez wydzielenie z planu budynku dwóch modułów.
Najwyższą część budynku zlokalizowano w południowo-wschodnim narożniku, jako dominantę przestrzenną od strony spodziewanych najczęstszych wizyt użytkowników. Budynek opada w stronę zachodnią, umożliwiając doświetlenie zachodnim i południowo-zachodnim światłem wnętrz poprzez świetliki.
Kierunek zachodni jest najkorzystniejszy widokowo i całość kompozycji wnętrz zaprojektowano w taki sposób aby od wejścia i z wnętrz zachować widoki na stronę zachodnią (widok na przestrzał od wejścia, widok z antresoli, widok z sali wielofunkcyjnej).

Forma architektoniczna

k-aksonometria

Budynek znajduje się w ścisłym pobliżu (dawnym boisku) modernistycznego założenia szkoły podstawowej i gimnazjum. Zaproponowany budynek utrzymuje ortogonalny układ szkoły i jej linie zabudowy, domykając kwartał od strony wschodniej i północnej. Jednocześnie forma nawiązuje do lokalnej zabudowy charakteryzującej się dwuspadowymi dachami i zwartą formą.