TUP-Katowice

Wykład o aktywnej partycypacji w procesie planowania.