Publikacja podsumowująca warsztaty projektowe OW SARP
pod redakcją i koordynacją Marleny Happach.

 

//e.issuu.com/embed.js

Przedstawione w publikacji rekomendacje bazują na propozycjach przygotowanych w ramach warsztatów projektowych na opracowanie programu przemian w sferze gospodarczej i przestrzennej na wskazanym obszarze Pragi Północ. Organizatorem warsztatów jest Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich (Oddział w Warszawie).

W warsztatach wzięło udział 5 profesjonalnych zespołów architektów i specjalistów z takich dziedzin jak socjologia, psychologia, antropologia, kulturoznawstwo, ekonomia, zarządzanie itp.

Każdy z zespołów opracował swoją koncepcję wielokierunkowego programu przemian realizowanego w oparciu o miejskie zasoby lokali użytkowych.

Przedstawiony w tej publikacji program opracowany został przede wszystkim na bazie rozwiązań zaproponowanych w ramach warsztatów. Wykorzystane zostały rekomendowane przez jury rozwiązania autorstwa uczestników. Część przedstawionych zagadnień wykracza jednak poza zakres prac warsztatowych i opiera się na interpretacji propozycji zespołów oraz dodatkowych eksperckich opracowaniach członków jury.

Wszystkie koncepcje opracowane w ramach warsztatów zaprezentowane zostały w końcowej części publikacji. Szczegółowe informacje na temat Warsztatów oraz pełne opracowania poszczególnych programów można znaleźć na stronie internetowej:
www.warsztaty.sarp.warszawa.pl