C-D-04

Konkurs SARP na projekt biblioteki i urzędu miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

projekt koncepcyjny
powierzchnia użytkowa:
1941 m² (biblioteka)
3878 m² (urząd miejski)

Planowana lokalizacja Urzędu Miasta i Biblioteki Miejskiej może być postrzegana jako niekorzystna, ze względu na oddalenie od dotychczasowego centrum miasta. Przenoszeniu funkcji miejskich powinno towarzyszyć planowanie i realizacja nowych przestrzeni publicznych. Zaproponowane przez nas stworzenie placu miejskiego powodowane jest koniecznością budowy nowej miejskiej scenografi i w peryferyjnym dotychczas miejscu. Nowe centrum miasta nie powinno powstawać w miejscu postrzeganym jako zapleczowe. Funkcjonalna różnorodność jest warunkiem witalności i poprawnego działania miasta.

Żywe, pełne ludzi ulice tworzą otwarte pierzeje, z widoczną wewnątrz funkcją i witryną ekspozycyjną. W projekcie zaproponowany został układ budynków w kształcie litery C, który sprzyja wydzieleniu w obszarze opracowania dwóch zasadniczych stref:
• placu o miejskim charakterze,
opierzejowanego przez nowe budynki
• przestrzeni parkowej we wschodniej części terenu

Zwornikiem obu tych przestrzeni jest człon budynku biblioteki uniesiony na słupach. Dzięki powstałym podcieniom zachowane zostało wizualne połączenie obu przestrzeni, przy jednocześnie wyraźnym odseparowaniu zróżnicowanych funkcjonalnie części.

c1 c4

[nggallery id=35]