odNOWA Prezentacja wyników warsztatow

Publikacja na stronie Stowarzyszenia ODBLOKUJ

Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ oraz Grupa Animacji Pedagogiki Społecznej Praga-Północ zaprasza do współpracy przy realizacji i kontynuacji projekt odNOWA. Celem projektu jest opracowanie społecznych koncepcji rewitalizacji trzech podwórek na warszawskiej Pradze-Północ i Targówku oraz ich realizacja. Zaniedbane przestrzenie chcemy przekształcić w przyjazne dla mieszkańców miejsca ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci. Poprzez wspólne działania władz dzielnicy, administracji, lokalnych działaczy, samych mieszkańców oraz projektantów z Polski i świata chcemy budować odpowiedzialność za jakość otaczającej nas przestrzeni.