Zagospodarowanie terenu

Budynek został zwrócony frontem w kierunku pozostałych budynków uniwersyteckich i placu powstałego na skrzyżowaniu historycznych ulic gen. J. Chłopickiego i D. Zbierskiego.
Bryła budynku jest foremna, złożona z dwóch traktów w kształcie liter L. Centralną część budynku tworzy atrium otwarte przeszkloną ścianą w stronę placu. Podłoga atrium to strefa studenta a jednocześnie otwarta klatka schodowa ukrywająca pod sobą pomieszczenia przyszłych laboratoriów z niezależnym wejściem od strony placu.

Wjazd do garażu zaprojektowano poprzez otwartą pochylnię od strony zachodniej (sąsiaduje z oficynami gospodarczymi na działce sąsiedniej).

Zasada kompozycji i układ funkcjonalny

Ze względu na bardzo ograniczoną powierzchnię użytkową zdecydowano się na wertykalny układ przestrzeni wspólnych w formie atrium. Takie rozwiązanie pozwoliło na stworzenie wartościowych przestrzeni otwartych budynku (hall, strefa studenta, komunikacja) przy zachowaniu rygorystycznych parametrów powierzchniowych.

Funkcje budynku ułożono poziomami zgodnie z zasadą że pomieszczenia z największą liczbą użytkowników umieszczono na niższych poziomach. Ułatwia to jednocześnie ewakuację w razie zagrożenia.
Do ewakuacji przygotowano dwie klatki schodowe z bezpośrednimi wyjściami na zewnątrz. Jedna z klatek jest wyposażona w windę obsługującą wszystkie kondygnacje budynku.